Impressum i Wytyczne według DL-InfoV - H+ Hotel Ferienpark Usedom

Impressum i Wytyczne według DL-InfoV:


Operator tej strony internetowej:
Ferienpark Usedom GmbH

Am Steinberg 1-10

17459 Koserow


Rejestr handlowy:
HRB 7057 Amtsgericht Stralsund


Prezes spółki:
Dr. Bernd Ruppert


Numer identyfikacji podatkowej 
zgodnie z § 27 ustawy o podatku obrotowym:
USt-ID-Nr. DE 250792501


Zatwierdzenie zgodnie z § 34c GewO:
Amt Usedom-Süd, Markt 7,
17406 Usedom

Webmaster:
Längengrad9

Uwaga zgodnie z § 28 BDSG:

W przypadku żądania rezerwacji dane wymagane w trakcie transakcji będą przetwarzane za pomocą systemu przetwarzania danych wg. § 33 przetwarzane i przechowywane BDSG. Dane osobowe będą traktowane poufnie. Przeniesienie tych danych na osoby trzecie jest wykluczone.

Ponadto, dla celów statystycznych i bezpieczeństwa, liczba i czas dostępu do naszej strony internetowej i adres IP, pod którym taki dostęp jest ustanowiony, mogą być rejestrowane i przechowywane przez ograniczony czas. Ten zbiór danych służy wyłącznie do ulepszania i optymalizacji naszych stron internetowych; Dane osobowe nie są rejestrowane w tym zakresie.

Brak upomnienia bez uprzedniego kontaktu!

W przypadku naruszenia prawa do treści lub projektu tej strony internetowej lub treści wiadomości e-mail (biuletyny, oferty, raporty itp.) Za pośrednictwem tej domeny lub domen www.ferienpark-usedom.eu, www.ferienparkusedom.eu, www.treff -ferienpark.de, www.treff-ferienpark.com lub H-Hotel.com, osób trzecich lub naruszenia przepisów prawnych lub w inny sposób spowodowania problemów związanych z konkurencją w jakiejś formie, prosimy, powołując się na § 8 ust. 4 UWG, odpowiednio o kontakt i szybkie wyjasnienie.

Gwarantujemy, że prawidłowo reklamowane fragmenty lub części tej witryny i wiadomości e-mail są usuwane w rozsądnym czasie lub wymagania prawne są w dużym stopniu dostosowane, bez konieczności wezwania adwokata. 
Zaangażowanie prawnika, aby zapłacić za ostrzeżenie usługodawcy, nie odpowiada jego prawdziwej lub domniemanej woli, a zatem byłoby naruszeniem § 13 Abs. 5 UWG, ze względu na dążenie do niepowiązanych celów jako dominującego motywu wszczęcia postępowania, w szczególności zamiar ukierunkowywania kosztów jako faktycznego siły napędowej, a także stanowi naruszenie obowiązku łagodzenia szkód.

Podziękowania:
Zdjęcia: Shutterstock/ Längengrad9
Widok z lotu ptaka: Längengrad9
Grafika: Längengrad9
Tekst: Ferienpark Usedom GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright - Prawa autorskie

Kopiowanie lub powielanie (w tym drukowanie na papierze) całej strony głównej lub części tej strony głównej, jakiegokolwiek innego wykorzystania materiałów dostępnych na tej stronie lub informacji, takich jak powielanie, redystrybucja, modyfikacja i publikacja jest zabronione , chyba że firma Ferienpark Usedom GmbH uprzednio wyraziła pisemnie zgodę.   Wszystkie znaki towarowe, nazwy firm, znaki usługowe i logotypy wymienione na tej stronie są własnością odpowiednich firm.

Obraz i tekst

Autor niniejszej strony stara się przestrzegać praw autorskich do grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów używanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafikę, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub korzystać z bez licencji grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności zarejestrowanych właścicieli.   Tylko ze względu na samą wzmiankę nie można wyciągnąć wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora strony. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.